home doelstellingen doelstellingen bestuur ledenlijst agenda fotoboek activiteiten familienieuwtjes zoekertjes

DOELSTELLINGEN 

Zoals reeds aangehaald in de historiek waren de eerste doelstellingen van de kring: de collegialiteit tussen de kempense collega's te bevorderen en een bijscholing van kwalitatief hoog niveau aan de leden te bieden. Door de tijden heden zijn de gezichten en de leeftijd van de leden veranderd maar zijn deze doelstellingen gebleven. Vooral de laatste jaren heeft de kring een heropleving gekend en hebben we een waaier van activiteiten kunnen ontplooien. Het lidgeld bedroeg gedurende jaren slechts €40 en met de hulp van de farmaceutische industrie kunnen we onze leden op wetenschappelijk en sociaal gebied verwennen. . Sinds 2012, hebben we het lidgeld aangepast en vragen we de nog steeds zeer democratische prijs van 50euro. Voor dit bedrag kan je deelnemen aan  zo'n 4 'gewone' vergaderingen per jaar en krijg je nog korting op de 3 bijscholingslessen die georganiseerd worden in het najaar. Extra proberen we ook sinds  een paar jaar voor de DMO's een 2tal lessen te organiseren die in aanmerking komen voor de verplichte bijscholingsuren voor het FAVV.Sinds 2009 hebben we ook een rechtsstructuur onder de vorm van een vzw aangenomen. De communicatie naar de leden verloopt zo veel mogelijk per e-mail, maar we hopen dat deze nieuwe website de leden de mogelijkheid zal geven om zich op elk moment te informeren over de toekomstige activiteiten van de kring. Je kan ook via de site  verslagen lezen en foto's bekijken van de vergaderingen. Tevens is het de bedoeling om via dit forum ook informatie door te spelen over het reilen en zeilen van de Kempense dierenartsen.